ชื่อไทย : โสกเขา
ชื่อท้องถิ่น : เข็มแดง(กทม.,เหนือ)/ ชุมแสงควน(ยะลา)/ โรก(กาญจนบุรี)/ สมโสก(ตราด,นครราชสีมา)/ สาย(ชุมพร,สุราษฎร์ธานี)/ โสกดอน(ตรัง) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saraca declinata (Jack) Miq.
ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ รูปทรงกระบอก ปลายกิ่งห้อยย้อยลู่ลง เปลือกเรียบสีน้ำตาลปนเทา
ใบ :
ประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ปลายคู่ เรียงสลับยาว 15-50 ซม. ใบย่อย 3-7 คู่ เรียงสลับ ใบรูปไข่ถึงรูปใบหอก กว้าง 3.5-5.6 ซม. ยาว 10-13 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเป็นคลื่น ใบเกลี้ยง ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีอ่อนกว่า ใบอ่อนสีม่วง เส้นแขนงใบข้างละ 5-7 เส้น ก้านใบยาวประมาณ 0.5 ซม.  
ดอก :
สีเหลืองแสดถึงสีแดง ไม่มีกลีบดอก กลีบเลี้ยงเป็นหลอดเรียวยาว 1-2 ซม. ที่ปลายแยกเป็นกลีบมนๆ 4 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อัน ยาว 3.5 ซม.ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงหลั่นตามปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 10-20 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.5-2 ซม. มีใบประดับสีชมพู 2 ใบ
ผล :
เป็นฝักแห้งแตก ทรงแบนโค้งรูปขอบขนาน กว้าง 3-6 ซม. ยาว 7-30 ซม. มีเพียงช่อละ 1-2 ฝัก  เมล็ด กลมแบนมี 1-4 เมล็ด
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : มกราคม สิ้นสุดระยะติดดอก : เมษายน
เริ่มติดผล : พฤษภาคม สิ้นสุดระยะติดผล : สิงหาคม

สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา ป่าดิบแล้งบริเวณริมลำธาร ทางภาคตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ ถิ่นกำเนิด ไทย พม่า ลาว ทางใต้ของเวียดนาม มาเลเซีย การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ดอกสีสดใสและใบอ่อนสวยงาม ควรปลูกให้ร่มเงาในบ้านได้เพราะมีขนาดไม่ใหญ่มาก ควรปลูกในตำแหน่งที่ได้รับแสงเช้า
การปลูกและการขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด และตอนกิ่ง
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : เป็นพืชสมุนไพร รากต้มน้ำดื่มแก้พิษเบื่อเมา [2]
แหล่งอ้างอิง : [1] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. [2] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
ไม้ยืนต้น
พืชสมุนไพร
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554